Floss Band terapia

FASCIQ® Floss Bands sú latexové pásky hrúbky 1 mm alebo 1,5 mm a dĺžky 208 cm. Pásky FASCIQ® Floss Bands sú k dispozícii v šírkach 2,5 cm a 5 cm a používajú ich predovšetkým profesionálny terapeuti na ošetrenie fascií. Táto metóda liečby sa nazýva „Flossing“ a prináša úžasné výsledky. Typ používaného Floss Bandu závisí od oblasti, ktorá sa má ošetriť, a od požadovanej hodnoty kompresie.

Účinky Flossingu

  • Rýchle premiestnenie a likvidácia tekutiny po traume.
  • Zlepšený rozsah pohybu v kĺboch.
  • Zníženie svalového napätia.
  • Rýchlejšia regenerácia zdravotných ťažkostí.
  • Zníženie bolesti.
  • Lymfatická drenáž.
  • Zlepšená perfúzia tkaniva.
  • Zabezpečuje flexibilnú a zdravú fasiciálnu sieť a obnovuje rovnováhu v tele.

Čo je Flossing?

Flossing má svoj pôvod v profesionálnych športoch. Stále viac a viac terapeutov používa túto metódu na riešenie rôznych ťažkostí.

Existujú rôzne spôsoby, ako liečiť časti tela pomocou flossing bandov, a všetko s okamžitými výsledkami. Užšie pásky 2,5 cm sa používajú pre menšie časti tela napr. prsty. Omotávajte pásik okolo oblasti, ktorá sa má ošetriť pri postupnom zvyšovaní tlaku (menší tlak na začiatku a na konci). Pri každom omotaní pokryte približne 50% predchádzajúceho omotania. Ponechajte pásik približne dve minúty počas toho, keď váš klient vykonáva svoje cvičenie. Potom odstráňte pásik a nechajte svojho klienta hýbať sa (aktívne alebo pasívne) na „zvýšenie“ perfúzie. Zopakujte tento proces niekoľkokrát.

Liečba je krátka a výsledky sú okamžite merateľné. Ale často, najmä na začiatku, je nepríjemná a bolestivá.

Funkcia fasciálneho systému počas Flossingu

Jedno možné vysvetlenie pozitívnych výsledkov Flossingu možno nájsť vo funkcii fasciálneho systému. Pásky znižujú myofasciálne adhézie a majú vplyv na nervový bioregulačný systém, ktorý je riadený spojivovým tkanivom a prenáša informácie do a z mozgu.

Mäkké spojivové tkanivo fasciálnej siete pozostáva z rôznych vrstiev obsahujúcich nervové receptory. Ak sú v tkanive prítomné fasciálne adhézie, môže to spôsobiť bolesť, lymfatické poruchy a obmedzený pohyb.

Technika Flossingu

Aplikáciou FASCIQ® Floss Bandu na oblasť, ktorá sa má liečiť pri postupnom zvyšovaní tlaku, vznikne fasciálna blokáda. Tkanivo je pevne stiahnuté a všetky toky tekutín v tejto oblasti sú prerušené. A navyše, obrovský vonkajší tlak ovplyvňuje všetky štruktúry v oblasti, ktoré sa majú liečiť. Týmto spôsobom sa štruktúra pohybuje čo najaktívnejšie, v ideálnom prípade samotným klientom, a adhézie a nefyziologické krížové prepojenia sa uvoľňujú až do najhlbších vrstiev kože. Už počas cvičenia sa mení pružnosť nielen tkaniva, ale aj svalového systému a fascie. Utiahnutý Floss Band spôsobuje, že rôzne fasciálne vrstvy sa začnú vzájomne voči sebe pohybovať. To má pozitívny vplyv na adhéziu (fibróza) v systéme. Uvoľnenie Floss Bandu spôsobí, že sa oblasť náhle naplní čerstvou krvou a lymfatickou tekutinou obsahujúcou potrebné živiny, ktoré uľahčujú regeneráciu tkaniva.

Bolesť kĺbov a obmedzený pohyb sú často spôsobené slabou perfúziou. Uvoľnenie Floss Bandu spôsobí obrovské zvýšenie prítoku tekutiny (krv a lymfatická tekutina). Zlepšená perfúzia sa okamžite odzrkadlí v rozsahu pohybu.

Pri závažnejších poraneniach, ako sú slzy v svalových vláknach, zranenie väziva alebo poškodenie menisku, Flossing – ak ho aplikuje profesionálny terapeut – môže mať pozitívny vplyv na regeneračný proces. Pásik sa spravidla aplikuje po dobu jednej až troch minút. Ak však koža začne byť biela, nastane silná bolesť alebo sa znecitliví končatina, liečba sa musí ihneď zastaviť.

Flossing ako liečba opuchu: jedena z najúspešnejších aplikácií

Pásky FASCIQ® sú zvlášť vhodné pre kĺby alebo tkanivá, kde je nazhromaždená tekutina, napríklad opuch v dôsledku zranenia (trauma). Kompresia spôsobená Floss Bandom prinúti tekutinu presunúť sa do inej oblasti, kde je rýchlejšie absorbovaná lymfatickým systémom. Pri tomto spôsobe použitia Floss Bandov, je dôležité aplikovať kompresiu v smere srdca (omotávajte prásky z zdola smerom na nahor a súčasne zvyšujete tlak ).

Upozornenie: Táto technika sa neodporúča pri opuchoch, ktoré sú výsledkom operácie.