Profil spoločnosti

Spoločnosť Hydrosun GmbH (spol. s r.o.) bola založená v roku 1994 a je výrobcom špeciálnych zariadení na svetelné a tepelné ošetrenie. Nepretržitý vedecký a klinický výskum prináša vývoj ďalších modelov a zariadení. Okrem priameho predaja v niektorých krajinách je spoločnosť Hydrosun prítomná v mnohých ďalších krajinách prostredníctvom partnerských spoločností alebo výhradných zástupcov.

Výrobca má zavedený systém zabezpečenia kvality pre výrobu a záverečnú kontrolu podľa prílohy II smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach (systém zabezpečenia kvality výroby).

Manažment kvality pre dizajn, vývoj, výrobu, inštaláciu, servis a distribúciu medicínskych zariadení využívajúcich optické žiarenie.

Hydrosun predstavuje svetelnú terapiu a prirodzené ohrievanie so zvýšenou penetračnou hĺbkou a vysokou intenzitou vyžarovania.
Hydrosun žiarič je mobilný, ľahko ovládateľný a takmer bezúdržbový zdravotnícky prístroj. Bez produkovania emisií ultrafialového žiarenia, jeho emisie ležia v spektre viditeľného svetla (380 nm až 780 nm) a v hlboko penetrujúcej oblasti vodou filtrovaného infračerveného-A (wIRA) s vlnovými dĺžkami od 780 nm do 1400 nm. Napodobňuje kombináciu slnka a vlhkej atmosféry. Prostredníctvom filtračného účinku vody v atmosfére, ktorou sa absorbujú špecifické vlnové dĺžky, slnečné žiarenie stráca škodlivý vplyv. Ak by sa atmosférická filtrácia neuskutočnila, táto energia by bola absorbovaná molekulami vody v povrchných vrstvách ľudskej pokožky. Následkom by bolo prehriatie a dehydratácia tkaniva. Jedinečný princíp činnosti zabezpečuje vloženie hermeticky uzavretého vodného filtra do dráhy žiarenia na absorpciu tých infračervených vlnových dĺžok, ktoré by inak poškodili pokožku. Teda terapeutické ošetrenie hlbších tkanivových vrstiev s vysokou intenzitou žiarenia, môže by urobené počas dlhšieho časového obdobia.