Duodynator®

Spustíte jedným dotykom

Nový Duodynator® spoločnosti gbo Medizintechnik AG ponúka široké spek-
trum terapií, ktoré si môžete zvoliť cez jednoduché užívateľské rozhranie. Jediným dotykom si môže používateľ vybrať aj terapiu z vlastného zoznamu. Otočený regulátor intenzity umožňuje skutočne rýchly štart. Navyše moderný high-tech dizajn s povrchom z brúseného hliníka a 10,1 „TFT LCD plnofareb-
ným dotykovým displejom ponúka lekárovi „niečo extra “ nie iba technicky sofistikovanú elektroterapeutickú jednotku.

 

 

KĽÚČOVÉ FAKTY

• Premium dizajn s 8 mm brúseným hliníkom
• Zobrazovacie menu s obrázkami aplikácií
• Rýchly prístup cez zoznam obľúbených položiek
• Možné sú všetky jazykové verzie
• Kombinovaná terapia ultrazvukovými jednotkami
• Interaktívna ponuka pomoci

INFORMÁCIE A OTÁZKY?