Manažment kvality

Výrobca má zavedený systém zabezpečenia kvality pre výrobu a záverečnú kontrolu podľa prílohy II smernice 93/42 / EHS o zdravotníckych pomôckach (systém zabezpečenia kvality výroby).

Manažment kvality pre dizajn, vývoj, výrobu, inštaláciu, servis a distribúciu medicínskych zariadení využívajúcich optické žiarenie.

pdfISO-13485_2016-certificate_en_de.pdf

pdfEC-Certificate_en_de.pdf