Ultratherm®

Nový štandard v krátkovlnej terapii.

ULTRATHERM®  zariadenie pre krátkovlnú terapiu, nastavuje nové štandardy pre svoju triedu. Používa ideálny zdroj energie, vysoko výkonnú elektrónku, ktorá umožňuje obom kondenzátoru (kondenzátorové pole) a aj cievke (indukčné pole) použiť techniky.

Pre zaručenie jednoduchého používania a pohodlnej a efektívnej prevádzky je zariadenie vybavené grafickým displejom, ktorý nielen usmerňuje obsluhu. Poskytuje indikačné návrhy (vrátane piktogramov, ktoré ukazujú správnu aplikáciu elektród) ako aj rôzne možnosti uloženia programov.

Jedinečná funkcia dávkovania výstupných výkonov umožňuje veľmi presné nastavenie pomocou indikátora dynamickej zhody a hodnota tepelne účinnej výstupnej energie je neustále zobrazovaná, a tak užívateľovi poskytuje plnú vizuálnu kontrolu nad terapiou.

KĽÚČOVÉ FAKTY

• Najsilnejšia jednotka na trhu
• Kvalitný kovový kryt
• Možné sú všetky jazykové verzie

INFORMÁCIE A OTÁZKY?