Stereodynator®

Top v línií terapeutických zariadení
s patentovaným trojrozmerným interferenčným prúdom.

Komfortný terapeutický prístroj je nové kritérium v Elektroterapii.
Jednotka pracuje s trojrozmerným interferenčným prúdom generovaným superpozíciou troch stredných frekvenčných prúdov. Môže byť použitá ako zariadenie na elektroliečbu, zariadenie na ultrazvukovú terapiu a na kom-
bináciu elektrického stimulačného prúdu s ultrazvukom. Nižšie stimulačné frekvencie sú už tiež generované interferenciou dvoch posunutých fázových obvodov v stimulovanej oblasti. Ďalší tretí elektrický obvod generuje na roz-
diel od klasických interferenčných metód na jednej strane pomalšiu zmenu intenzity, a na druhej strane rytmické posunutie interferenčného poľa. Táto dynamika stimulovanej oblasti a intenzita znižujú efekt habituácie a tým zlepšujú terapeutický účinok.

 

Liečebné aplikácie:

• Svalová tonizácia a detonizácia
• Galvanizáciu a iontoforézu
• Liečba paralýzy s úplnou alebo čiastočnou svalovou degeneráciou
• Liečba atrofie v dôsledku nedostatku pohybu a slabých svalov
• Bolesť, svalové kŕče, funkčné ochorenia muskuloskeletálneho systému
• Stimulácia panvového dna
• Liečba močovej a fekálnej inkontinencie

Aplikácie v diagnostike:

• MF-test podľa Dr. Langa
• Nahrávanie I/T kriviek (zobrazenie číselne a graficky na displeji)
• Rozsiahla neinvazívna elektrodiagnostika periférnych paralýz
• Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie faradickej excitability
• Určenie reobázy, chronaxie a akomodácie
• Neurodiagnostické vyšetrenia s galvanopalpáciou

 


Vlastnosti:

• Kompletný rozsah klasických stimulačných prúdov
• Stereodynamický interferenčný prúd s:

– Trojrozmerný stimulačný efekt
– Viac-miestný stimulačný efekt
– Intenzita dynamiky
– Dynamické reagovanie stimulovaného miesta spojené s endogénnou/exogénnoupohyblivou stimuláciou

• Dostupnosť automatických programov na sedáciu, myokinetiku a vegetatívnu stimuláciu

 
Voliteľné príslušenstvo:

• Integrovaný modul pre ultrazvukovú terapiu (1/3 MHz) s titánovou hlavicou ako aj pre kombináciu elektro- a ultrazvukových terapií (voliteľné)
• Integrovaná Venturi vákuová jednotka
• Vozík pre zariadenie- navrhnutý pre funkcie, ktoré prispôsobené novému Stereodynator®-u


 
KĽÚČOVÉ FAKTY

• Dotykové ovládanie prostredníctvom 15 „farebnej dotykového displeja
• Premium dizajn s 8 mm brúseným hliníkom
• Rýchly prístup cez zoznam obľúbených položiek
• Možné sú všetky jazykové verzie
• Príslušenstvo kompatibilné s radom 8 a 9
• Zobrazovacie menu s obrázkami aplikácií
• Interaktívna ponuka pomoci

 

INFORMÁCIE A OTÁZKY?