BIOSMOSA – hemodialýza

Vynikajúca technológia pre výrobu vody používanej v príprave dialyzačného roztoku

Príprava/produkcia vody pre hemodialýzu sa čoraz častejšie stava štandardom, najmä kvôli definovaniu komplexného reťazca liečby. Ale napriek tomu použitie v praxi nie je bežné, najmä z ekonomických dôvodov.

Teraz schválený systém je identifikovaný pre zjednodušenie s finálnou časťou reťazca, ktorou je REVERZNÁ OSMÓZA s jasnou tendenciou smerom k bioosmóze (dvojstupňová reverzná osmóza) vybavená pred úpravou (chlorácia, zmäkčovanie, odstránenie chlóru).
Stojí zato pripomenúť, že už jednostupňová reverzná osmóza garantuje hodnoty možnej chemickej a bakteriologickej kontaminácie pod prípustnú koncentráciu ustanovenú normou AAMI ( American Association Medical Instrumentation) ako aj nedávno, znova oveľa detailnejšie definovaná SIN (Italian Association of Nephrology).
Je zabezpečená záruka práce systému reverznej osmózy vo vysokom výkone, každá pred-úprava je inštalovaná dvakrát .

Monitoring
Interaktívny systém alarmu technológie GSM poskytuje servis aktívnej kontroly počas 24 hodín.
Z kontrolného panelu systému BIOSNOSIS GELMED môžu byť všetky kritické parametre prenášané na terminál v kontrolnej izbe Dialyzačného centra a odoslané na mobilný telefón poskytnutý osobe zodpovednej za kontrolu.
Systém je navrhnutý na kontrolu troch rozdielnych typov alarmu:
1. bez potvrdenia prijatého alarmu,
2. s potvrdením prijatého alarmu,
3. s potvrdením prijatého alarmu a s odoslaním na ďalšie GSM.

Monitoring je vybavený ochranným heslom a systémom na diaľkové ovládanie, ktorý umožňuje kontrolovať všetky kontrolované dáta, ktoré sú v tomto okamihu zistené.

BIOSMOSIS GELMED
Systém BIOSMOSIS GELMED je vyrobený z certifikovaného netoxického materiálu, nezahrnuté sú plastové materiály. Obe, nízkotlaká a vysokotlaká vodná trasa a tiež cievy, obsahujú osmotické membrány vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L.
Membrány majú garantovanú pracovnú teplotu až do 90oC. Táto vlastnosť umožňuje membránam podrobiť sa tepelnej dezinfekcii, ktorá je stanovená pre rozvodný okruh.
Aby sme umožnili systému reverznej osmózy pracovať v čo najlepších podmienkach, GEL Hydrotechnology nainštaloval niekoľko automatických samočistiacich filtrov pracujúcich paralelne v kritických bodoch pred upravného procesu.
Každý filter pozostáva z ciev z nehrdzavejúcej ocele AISI 316L, ktoré obsahujú 0,45 mikronový cartridge, ktorý môže byť tepelne alebo chemický dezinfikovaný bez otvorenia ciev. Týmto sa vyhneme akémukoľvek typu environmentálneho znečistenia, ktoré by mohlo byť spôsobené manipuláciou.
BIOSMOSIS GELMED sa okrem toho líši pre ďalšie významné vlastnosti:
– obvyklé kinetické meranie prietoku bolo nahradené viac spoľahlivým turbínovým vysielačom merania
prietoku,
– zariadenie kontroluje a udržuje tlak vody posielanej do obličiek na naprogramovaných hodnotách, dokonca aj v prípade veľkých variácií požiadaviek vody,
– v prípade poruchy alebo programovej intervencie, obe reverzné osmózy môžu pracovať samostatne alebo biosmoticky, vďaka jednoduchému prechodu z automatického a/alebo manuálneho pracovného modu nadruhý,
– systém je pripravený na automatickú alebo ručnú sterilizáciu
– mikroprocesorový kontrolný panel s ochranou v triede IP65 zaznamenáva a zobrazuje prevádzkové parametre systému spoločne s alarmom a oba analytické údaje o vode – na vstupe ako aj na výstupe zo systému reverznej osmózy.