Dezinfekcia

Celosvetový Lockdown z dôvodu pandémie koronavírusu COVID19 spôsobil pokles bežných činností.

Spoločnosť Decomedical v reakcii na núdzové situácie spojené s COVID19 a vďaka know-how, ktoré získala počas desaťročí vývoja a výroby špičkových zariadení, uskutočnila konverziu vlastného produktu (už CE certifikovaného a vyrábaného v zhode s smernicami Európskej únie pre elektrickú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu) s cieľom dezinfikovať malé vnútorné priestory a priestory pre cestujúcich vo vozidle.

Začiatkom marca 2020 bola prioritne urobená konverzia týchto produktov, aby sa vyhovelo požiadavkám polície, orgánov činných v trestnom konaní a zdravotníckych pracovníkov (pre záchranárske vozidlá). Tieto organizácie hľadali dezinfekčné zariadenia, ktoré zaručia maximálnu úroveň hygieny ich pracovného prostredia.

Dezinfekčné výrobky Decomedical sú profesionálne, praktické a bezpečné zariadenia, ktoré využívajú synergické vlastností peroxidu vodíka a pary na virucidný a antibakteriálny účinok na povrchy v malých vnútorných prostrediach.

Táto technológia má dvojitý účinok: hlavným účinkom je odparovanie peroxidu vodíka. Peroxid vodíka v plynnej fáze (VPHP) je registrovaný Agentúrou na ochranu životného prostredia (EPA) ako sterilizačné činidlo. Okrem toho je to uznávaný dezinfekčný prostriedok.

Prínos Dekomedical dezinfekčných prostriedkov na vyššie uvedené použitie je podporený aj aktiváciou UV-C žiarivky (funkcia „OZONE“) na výrobu ozónu s dodatočným germicídnym účinkom (ozónový germicídny účinok je uznávaný MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA ako prírodný produkt) na sterilizáciu prostredia.

Dekomedical dezinfekčné výrobky sa vyrábajú v dvoch verziách