V900

V900 kombinuje vysoko výkonné, farebne najvhodnejšie osvetlenie s najvyššou kvalitou optických filtrov produkujúc optimálne intenzitu svetla  pre použitie s laserovými okuliarmi, používanými  pri ošetrení laserom. V kombinácií s vymeniteľnými zväčšovacími sklami dostanete kompletný vizualizačný systém pre všetky vaše potreby.

Odporúčané použitie:

  • skleroterapeutické  zákroky
  • obnova vlasov
  • všeobecná chirurgia
  • estetické ošetrenia
  • dermatológia

Vlastnosti a výhody

Revolučná, patentovaná krížovo polarizovaná technológia umožňuje užívateľovi vidieť až 1 mm pod povrch kože.

Syris systém V900 emituje zväčšenie, difúznu plochu svetla 15 až 20 cm, ktoré je     preferované lekármi pracujúcimi v oblastí dermatológie (vlasová plastika, matting a pod.), cievnej chirurgie, angiológie (sklerotizácia, mikro sklerotizácia a pod.) a v iných oboroch.

V kombinácií s vymeniteľnými zväčšovacími sklami dostanete kompletný vizualizačný systém pre všetky vaše potreby.

Syris V900  umožňuje užívateľovi mať voľné ruky pri procedúrach. Znižuje únavu očí a minimalizuje stres z oslnenia (prudkého svetla). Zvyšuje presnosť, znižuje odlesk svetla z pokožky a znižuje ošetrovací čas. To všetko je prínosom pre pacienta a zdravotnícky personál.

INFORMÁCIE A OTÁZKY?