Masážny a trakčný systém

Terapeutické účinky prerušovanej trakcie

Zvýšenie cievneho a lymfatického obehu; Stimulácia rozpadu akrécií, edémov a hematómov.
Pružnosť svalov; Bojuje proti napätiu a zlepšuje elasticitu.
Zníženie periartikulárnych a artikulárnych kĺbových adhézií a infiltrácií vlákien.
Odstránenie svalových kŕčov vytvorením „fyziologického odpočinku“.
Stimulácia proprioreceptívnych reflexov.

Terapeutické účinky tepla

Dilatácia cievneho systému. Reflektoricky aj v hlbokých vrstvách tkaniva.
Relaxácia svalov.
Zníženie svalových kŕčov a ,v procese, zmiernenie súvisiacich bolesti.
Zlepšenie obehu a dýchania.
Sedatívny účinok.

Terapeutické účinky masáže a vibrácií

Zvýšenie cievneho a lymfatického obehu.
Redukcia edémov, akrécií a hematómov.
Zvýšenie pružnosti tkaniva a mobility.
Zväčšenie dýchania.
Zvýšenie diurézy.
Sedatívny účinok na motorické a senzitívne nervy.
Zvýšenie rozkladu kyseliny mliečnej vo svaloch, boj proti symptómom vyčerpania svalov; Môže to prispieť k zlepšeniu kondície.

INFORMÁCIE A OTÁZKY?