Neoserv®

 

Výkonný partner pre elektroterapiu

Neoserv® je vákuová jednotka vybavená na použitie s 2 alebo 4 podtla-
kovými elektródami, špeciálne pripravená pre kombináciu s duodinátor-
mi. Pri masáži s podtlakovými vlnami je možné vákuum, ktoré sa vytvára vo vnútri podtlakových elektród, nastaviť – buď na kontinuálny alebo pulzný mód. Na miestach, kde sa používajú podtlakové elektródy, do-
chádza k zvýšeným výskytom hyperémie. To je požadovaný efekt, lebo
sa tým zlepší vodivosť tkaniva pod elektródami. Senzitivita na elektrický prúd je maskovaná pulzujúcim nasávaním elektród – tým je zariadenie
vhodné aj pre pacientov, ktorí sú mimoriadne citliví na elektrické prúdy.

 
KĽÚČOVÉ FAKTY

• Premium dizajn s 8 mm brúseným hliníkom
• Zobrazovacie menu s obrázkami aplikácií
• Rýchly prístup cez zoznam obľúbených položiek
• Možné sú všetky jazykové verzie
• Kombinovaná terapia ultrazvukovými jednotkami
• Interaktívna ponuka pomoci

 

INFORMÁCIE A OTÁZKY?