HF Diatermia

Vysokofrekvenčná tepelná terapia umožňuje prehriatie povrchu, ako aj presné hĺbkové prehriatie liečeného tkaniva. Táto fyzioterapeutická metóda je obzvlášť vhodná na liečenie subakútnych a chronických reumatoidných ochorení kĺbov a svalov, ochorení obehového ústrojenstva. Na liečenie mnohých nešpecifických subakútnych a chronických chorobných procesov vnútorných orgánov, ako aj pri ochoreniach, pri ktorých je indikovaná tepelná terapia.

Akútne zápalové procesy by sa nemali liečiť vôbec (t.j. akútna reumatoidná artritída) alebo iba s veľmi nízkymi dávkami. Použitie impulzného režimu je užitočné, pretože má tú výhodu, že môže výrazne znížiť tepelné podráždenie v tkanive. Preto sa zdá, že rozšírenie indikácie na akútne chorobné procesy je rozumné.

Informácie:

1. Molekuly dipólu sú najskôr náhodne organizované v tele.
2. Pod vplyvom elektrického poľa sa otáčajú podľa elektrického náboja v smere polí. Pozitívne nabité častice dipólu sa otáčajú smerom k (príslušnému) zápornému pólu
a záporne nabité častice sa usporiadajú smerom k (príslušnému) kladnému pólu. Pretože elektrické pole mení svoju polaritu, molekuly sú neustále v pohybe a spô-
sobujú mikro-ohrev.

Relatívne ohrievanie:

Porovnanie charakteristických teplotných kriviek pri rôznych technikách
HF – tepelnej terapie po krátkej aplikácii v kontinuálnom režime

Účinky vysokofrekvenčnej tepelnej terapie:

Zvýšený metabolizmus buniek
Urýchlenie chemických reakcií
Analgézia
Zmeny potenciálov bunkovej membrány
Spasmolýza
Zvýšenie leukocytov
Zvýšená fagocytóza
Zníženie virulencie baktérií
Zlepšený metabolizmus liekov
Aktivácia endokrinných žliaz
Normalizácia vegetatívnych dysregulácií

Rozloženie tepla počas krátkovlnej a mikrovlnnej terapie:

ULTRATHERM®
Pole krátkovlnného kondenzátora. Časť tela medzi dvomi doskovými aplikátormi je úplne preniknutá. Odchyľuje sa pri zahrievaní tukových tkanív.
ULTRATHERM®
Pásmo s krátkou vlnou (MINODE®, MONODE® a DIPLODE®). Hĺbka penetrácie a distribúcia tepla sú limitované na oblasť tkaniva bohatú na tekutiny, ktorá je v blízkosti povrchu tela. Väčší efekt povrchového prehriatia s ochranou tukového tkaniva.
RADIOTHERM®
Mikrovlny. Teplo je distribuované do tkanív bohatých na kvapaliny, ktoré sú v blízkosti povrchu tela. Efekt povrchového prehriatia s ochranou tukového tkaniva.

INFORMÁCIE A OTÁZKY?