Vysokotónová terapia

High Tone – Vysokotónová terapia

High Tone – Vysokotónová elektroterapia je veľký krok vpred v oblasti elektroliečby.Konvenčná elektroterapia stimuluje nervy a svaly. Primárnym cieľom pri vysokotónovej terapií je priamy účinok na metabolizmus buniek.

Úvod                                                                                                                  

Klasická elektroliečba je z technického hľadiska modulácia amplitúdy :Aktuálna intenzita je modulovaná, ale frekvencia zostáva konštantná. Elektroterapia využíva moduláciu frekvencie medzi 0 a 200 Hertz v nízkom frekvenčnom rozsahu, a väčšinou 4000 Hertz v strednom frekvenčnom rozsahu ako nosnú frekvenciu.

Pri Vysokotónovej elektroterapii amplitúda a frekvencia sú modulované súčasne.Čím vyššia je frekvencia, tým viac energie sa môže pacientovi dodávať na základe nastavenia individuálnej korelácie prahovej krivky, ktorá je závislá od pacientovej elektrosensitivity.

To sa nazýva SIMULtaneous Frequency and Amplitude Modulation (Simultálna frekvencia a amplitúdová modulácia). Z toho je odvodený aj jej názov SimulFAM®i. Písmeno „i“ je skratka pre intenzitu, ktorá sa zvyšuje súčasne s rastúcou frekvenciou. Vysokotónový terapeutický prístroj HiToP® používa vysokotónovú frekvenciu v rozsahu od 4096 do 32768 Hz.

Vysokotónová elektroterapia sa líši v dvoch ďalších praktických bodoch:

1. Klasická elektroliečba sa aplikuje po dobu 5 až 10 minút, ale Vysokotónová terapia až 60 minút.

2. Pri klasickej elektroliečbe sa spravidla používa jeden kanál a dve elektródy. Pri Vysokotónovej terapii sú v prevádzke paralelne až 4 kanály s 10 elektródami.        

HiToP® Vysokotónová terapia                                                 

Siegfried Koeppen už v roku 1935 uvažoval o možnostiach využitia tónovej frekvenčnej terapie.
Dr. med. Hans-Ulrich May je považovaný za „otca“ modernej Vysokotónovej terapie. Už od roku 1988 veľmi úspešne skúma rôzne aplikácie Vysokotónovej terapie.

Čo spôsobí osciláciu bunkovej a tkanivovej štruktúry?

Aplikovaná frekvencia od 4,096 do 32,768 Hertz v rozsahu troch oktáv a v 72 štvrťových tonových krokoch, každý po jednej sekunde. Tóny v oktávach sú rovnaké, ako sa používajú v štandardnej hudbe.

Tieto vysoko tónové kmitočty medzi 4,096 a 32,768 Hertz prechádzajú cez telo vo forme elektrického poľa čo prinúti nabité častice oscilovať. Frekvencia dodaných oscilácií spôsobí rezonancie v molekulách a bunkových štruktúrach.

Rôzna frekvencia aktivuje štruktúry rôznej veľkosti. Z tohto dôvodu je dôležité poskytnúť široké spektrum frekvencií.

INFORMÁCIE A OTÁZKY?